Oggi ai Giardini Politkovskaja: per Boris, Anna, Sasha, Natasha…

Khodorkovskij si appella ai Tories inglesi

Berezovskij paga il conto. All’ex moglie