Emuli (idioti) di Orwell in Georgia

Malaussène è georgiano